logolink_OP_PPR

V roce 2021 získala firma MEDIAN, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy MEDIAN, s.r.o. na projekt "EyeMeter" v hl. m. Praze za účelem "Zkoumání plně automatických metod, tak i metody založené na interakci s uživatelem, umožňující exploraci videa a případnou tvorbu anotovaných datových sad". Očekávaným výstupem je "Základní prototyp aplikace umožňující detekce obrazových předloh". Projekt "EyeMeter" spolufinancován Evropskou unií.